Кол центер

VOZZi Evropa

2499

МКД

Покриени сте 12 месеци!
Треба да обезбедите пристап до локацијата за да одредите од која земја сакате да го купите пакетот.
Услуги на Европа
1x Каде било во Европа да се случиш, дури и на остров
Пакетот ги покрива сите европски земји, вклучувајќи ги и островите, без дополнителни трошоци.
1x Брза поправка за веднаш да го продолжите вашето патување
Обезбедени се помали механички поправки на локацијата каде што е побарана услугата (замена/полнење на акумулаторот, поправка/замена на гуми, полнење гориво) во областа опфатена со пакетот.
1x Ако тоа не го реши проблемот, ќе те одвлечеме до нашиот сервис
Доколку не е можно да се отстрани дефектот на лице место, се обезбедува влечење до најблискиот партнер сервис кој може да го отстрани дефектот, со превоз на сите патници.
1x Во сервисот покриваме поправки до 200 €
Платена поправка на возила до 200 евра (работа на сервисери плус делови). Доколку трошоците за поправка надминуваат 200 евра, корисникот може да доплати. Доколку цената или времето на поправка не му одговараат на корисникот, возилото и патниците се враќаат на саканата адреса во Република Македонија, без дополнителни трошоци.
1x Додека трае поправката, вие и патниците се одмарате во хотелот
Сместување во хотел до 48 часа во максимален износ од 50 евра по лице на ден, при поправка на возилото.
1x Ако не сакаш поправка, ние влечеме автомобил и те возиме дома
Доколку цената или времето за поправка не му одговараат на корисникот, возилото и патниците се враќаат на саканата адреса во Република Македонија, без ограничувања за километражата и дополнителни трошоци.
1x Кој сака понатаму, VOZZi покрива патни трошоци
Продолжување на патувањето со воз, автобус, авион или кое било друго превозно средство, VOZZi ги покрива трошоците за сите патници во износ до 50 евра по патник.
Услуги МК
2x Брза поправка за веднаш да го продолжиш твоето патување
Обезбедено е брзо излегување на сервисерот за поправка на вашата локација (мала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на гуми, полнење гориво) на територијата на Република Македонија со неограничена километража. Трошоците за резервните (заменливи) делови, како и горивото се на товар на корисникот на услугата.
1x Ако не сака па не сака, ги влечеме возилото и патниците до куќата
Во случај на дефект или сообраќајна незгода се обезбедува услуга за влечење на возилото до саканата локација на корисникот, на територијата на Република Македонија со превоз на сите патници од возила со неограничена километража.
1x Тука е и шлеп до 40км, да се најде
Во случај на дефект или сообраќајна несреќа, услугата за влечење се обезбедува на територијата на Република Македонија до 40 kм. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде што се бара услугата за влечење, а потоа до договорената дестинација.
1x Додека трае поправката, ти и патниците се одмарате во хотелот
Хотелското сместување е обезбедено за сите патници од возилото до 48 часа во износ до 30 евра по патник, доколку возилото е на поправка во сервисот (поправка на возилото е на товар на клиентот).
2x Ние го чуваме твојот автомобил на нашиот паркинг
Паркинг е обезбеден (во случај на истрага, проценка на осигурување, чекање за испорака на резервни делови) во траење до 48 сати.
За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте ги Условите за користење.
Пакетот за помош на пат можете да го купите и да го активирате исклучиво додека сте на територијата на Македонија!
Можете да го надградите пакетот за поголем во секое време (во мобилната апликација VOZZi).