За сите дополнителни информации, контактирајте нè на support@vozzi.app

VOZZi MK

1399

МКД

Покриени сте 12 месеци!
УСЛУГИ ЗА ПАКЕТ
1x Шлепање на возило со превоз на сите патници
Во случај на квар или саобраќајна незгода обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С.Македонија со превоз на сите патници од возилото во неограничена километража
1x Шлепање на возило
Во случај на квар или саобраќајна незгода обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С.Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисот за шлепање до договорената дестинација.
2x Помала поправка на пат
Oбезбедено излегување на терен на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија до 40 километри
1x Хотелско сместување
Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот)
1x Паркинг
Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа
За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте ги Условите за користење.
Пакетот за помош на пат можете да го купите и да го активирате исклучиво додека сте на територијата на Македонија!
Можете да го надградите пакетот за поголем во секое време (во мобилната апликација VOZZi).