За сите дополнителни информации, контактирајте нè на support@vozzi.app

VOZZi EU3

6199

МКД

Покриени сте 12 месеци!
Tериториална покриеност во земји
Р.Србија (вклучувајки го и Косово), Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Хрватска (вклучувајки ги и островите), Словенија, Романија, Грција (вклучувајки ги и островите), Албанија, Унгарија, Австрија, Италија, Чешка, Швајцарија, Германија, Полска, Словачка, Белгија, Лихтенштајн, Луксембург, Ватикан, Андора, Белорусија, Данска, Естонија, Ирска, Исланд, Летонија, Литванија, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Португалија, Русија - европскиот дел, Сан Марино, Турција - европскиот и азиски дел, Велика Британија, Украјина, Финска, Франција, Шведска, Шпанија и Холандија
УСЛУГИ ВО ЕУ
1x Шлепање на возило со превоз на сите патници
Во случај на квар или саобраќајна незгода oбезбеден е пренос на возило од странство до адресата на живеење, вклучувајќи и обезбеден превоз на сите патници
1x Шлепање на возило до најблискиот сервис
Шлепање на возило до најблискиот сервис и дијагностицирање на кварот
1x Помала поправка на возило на патот
Помала поправка на возило на патот до 1 работен час
1x Поправка на возилото
Поправка на возилото во сервис до 300 евра
1x Хотелско сместување
Хотелско сместување до 72 часа во максимален износ до 70 евра по особа на ден, во текот на траење на поправка на возилото
1x Продолжување на патување
Продолжување на патување со автобус, воз или авион на сите патници од возилото во вредност до 100 евра по патник
1x Рентакар заменско возило
Вклучено рентакар заменско возило до 72 часа во вредност до 100 евра на ден
УСЛУГИ ВО МК
1x Шлепање на возило со превоз на сите патници
Во случај на квар или саобраќајна незгода обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С.Македонија со превоз на сите патници од возилото во неограничена километража
2x Шлепање на возило
Во случај на квар или саобраќајна незгода обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С.Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисот за шлепање до договорената дестинација.
3x Помала поправка на пат
Oбезбедено излегување на терен на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија до 40 километри
1x Хотелско сместување
Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот)
1x Паркинг
Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа
За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте ги Условите за користење.
Пакетот за помош на пат можете да го купите и да го активирате исклучиво додека сте на територијата на Македонија!
Можете да го надградите пакетот за поголем во секое време (во мобилната апликација VOZZi).