За сите дополнителни информации, контактирајте нè на support@vozzi.app

VOZZi 40

469

МКД

Покриени сте 12 месеци!
УСЛУГИ ЗА ПАКЕТ
1x Шлепање на возило
Во случај на квар или саобраќајна незгода обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С.Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисот за шлепање до договорената дестинација.
1x Помала поправка на пат
Oбезбедено е излегување на терен на сервисерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија до 40 километри. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот.
1x Паркинг
Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа
За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте ги Условите за користење.
Пакетот за помош на пат можете да го купите и да го активирате исклучиво додека сте на територијата на Македонија!
Можете да го надградите пакетот за поголем во секое време (во мобилната апликација VOZZi).