Кол центер

VOZZi 40

499МКД

0

МКД

Покриени сте 12 месеци!
УСЛУГИ ЗА ПАКЕТ
1x Брза поправка за веднаш да го продолжиш твоето патување
Обезбедено е брзо излегување на сервисерот за поправка на вашата локација (мала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на гуми, полнење гориво ) на територијата на Република Македонија со неограничена километража. Трошоците за резервните (заменливи) делови, како и горивото се на товар на корисникот на услугата.
1x Ако поправката не помогне, те влечеме до 40км
Во случај на кварот или сообраќајна незгода се обезбедува услуга за влечење возила на територијата на Република Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде што се бара услугата за влечење, а потоа до договорената дестинација.
1x Ние го чуваме твојот автомобил на нашиот паркинг
Паркинг е обезбеден (во случај на истрага, проценка на осигурување, чекање за испорака на резервни делови) во траење до 48 сати.
За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте ги Условите за користење.
Можете да го надградите пакетот за поголем во секое време (во мобилната апликација VOZZi).